Advisor Team

Addlevel om Strategisk Cybersäkerhet på Dustin Expo

Missa inte vår session på Dustin Expo 2016 (torsdagen den 17 mars kl 14:30) om hur företag skall jobba med Strategisk Cybersäkerhet för att stärka miljön mot avancerade hot och leva upp till de många kraven i de nya lagkrav som kommer i samband med bland annat Dataskyddsförordningen. Inför sessionen så intervjuades vi av Dustin, se nedan för ett utdrag ur denna intervju:

Vilken är den största missuppfattningen när det kommer till IT-säkerhet?
– Tron på att det finns en specifik teknikprodukt som kan lösa alla bekymmer. Säkerhetsfrågan måste genomsyra hela organisationen, den går inte att angripa från en vinkel. För att få en motståndskraftig IT-miljö måste du jobba holistiskt, det vill säga både på tekniksidan i form av rena säkerhetssatsningar, men också inom styrning och förvaltning, säger Mats Hultgren.

Vilket är det största säkerhetshotet mot företag i dag?
– Bristen på riskförståelse från ledningen och för lite utbildning i frågan. Vägen in till ett företag är i de flesta fall via slutanvändarna. Hygienfaktorn i företagsnäten i dag är alldeles för låg. Företagen har inte uppdaterat servrar, jobbar i gamla operativsystem och tillåter okända enheter att nå känslig data. Många företag saknar också insyn i vad som pågår i de egna miljöerna. Företagen behöver få fingret på tråden och kunna svara på frågor som exempelvis hur många minuter det tar att upptäcka en otillåten förändring på en server, säger Mårten Thomasson.

Hela intervjun återfinns på Dustins site där ni även kan anmäla er till sessionen.
Dustin Expo

Med vänliga hälsningar,
Mats Hultgren

Posted in Addlevel, CSC, GDPR, Informationssäkerhet, Security.