Mats Hultgren

Addlevel talar om DPIA på Microsoft Techdays

På årets Techdays, Microsofts stora svenska konferens, kommer Addlevels Mats Hultgren och Mårten Thomasson att tala om konsekvensbedömningar och informationssäkerhet. När GDPR trädde i kraft den 25:e maj var det trots allt inte slutet för dataskydd, utan bara början.

I sessionen kommer vi gå igenom hur man genom riskanalys utför en så kallad konsekvensbedömning, ett krav för alla behandlingar som utgör hög risk för den registrerades rättigheter och friheter. Riskerna i behandlingen skall sedan hanteras genom skyddsåtgärder så som implementationer av inbyggt dataskydd och dataskydd som standard eller genom implementationer av skyddsteknologier så som Azure Key vault, multifaktor inloggning med Windows Hello for business eller säkerhetsövervakning av OMS för att nämna några lösningar.

Den här session är för dig som vill närmare fördjupa dig i vad det praktiskt innebär att arbeta med dataskydd av personuppgifter. Tag tillfället i akt att lyssna på och lära av Sveriges vassaste informationssäkerhetsexperter gällande GDPR och Cyber Security.

Anmäl dig här, så ses vi där!

Med vänliga hälsningar,

Posted in Addlevel, GDPR, Informationssäkerhet.