Om Addlevel

Addlevel talar om kryptografi i molntjänster på Microsoft Techdays

På årets Techdays, Microsofts stora svenska konferens, kommer Addlevels Richard Ulfvin och Mats Hultgren att tala om hur man som utvecklare kan arbeta med kryptografi i Microsofts molntjänster.

I sessionen kommer vi gå igenom hur man med Azure Key Vault kan förbättra säkerhet i applikationer. Vi kommer behandla ämnen så som hur man bäst arbetar med nyckelhantering, redundans, loggning och övervakning. Möjligheterna kopplat till Azure Key Vault går inte att förneka och det är smidigt bara man vet vad man gör. Så kom och lyssna till våra experter och lär er hur ni säkrar upp era applikationer och molnlösningar med Azure Key Vault.

OBS! Sessionen hålls på engelska.

Anmäl dig här, så ses vi där!
Med vänliga hälsningar,

Posted in Addlevel, Azure, Security.