Kritisk säkerhetskontroll 20

Angripare utnyttjar ofta de hål som finns i miljöer kopplat till tidsluckor mellan sårbarhet och installation av uppdateringar eller där […]

Kritisk säkerhetskontroll 19

Incidenter kopplade till våra IT-miljöer är idag inga ovanligheter. Det är inte frågan om de kommer att inträffa utan snarare […]

Kritisk säkerhetskontroll 18

I de allra flesta angrepp så nyttjar angripare kända sårbarheter i applikationer och system. Detta gör att vi måste säkerställa […]

Dataskyddsförordningen fastslagen

Dataskyddsförordningen fastslagen

Den nya EU-lagen kallad Dataskyddsförordningen, eller på engelska General Data Protection Regulation (GDPR) blev just fastslagen och godkänd i Europaparlamentets […]

Kritisk säkerhetskontroll 17

Det är lätt att tro att vi kan hantera vår IT-säkerhet genom att slänga teknik på frågan. Undersökningar visar dock […]