Sveriges komplettering kring GDPR

I fredags publicerades utredningen kring Dataskyddsförordningen till Regeringen. Dokumentet landade in på lite över 500 sidor och innehåller en hel […]

Tankar kring konsekvensbedömningar

Att genomföra en konsekvensbedömning är inte alltid ett rättsligt krav för behandling av personuppgifter, men Datainspektionen kan komma att be […]

GDPR Summit

GPDR Summit 2017

Sveriges vassaste experter på den nya dataskyddsförordningen bjuder in till GDPR Summit. Ett heldagsevent om hur man bör införa GDPR […]