Infrastructure as code och DevOps

Marknaden och arbetssätten förändras kraftigt inom IT-branschen. Kraven ökar på att göra mer med mindre samtidigt som ledtider skall reduceras, […]

Hollistisk säkerhet 23

Otillräcklig säkerhet är inte längre bara en teknisk utmaning, det är ett affärsmässigt problem. Där vi tidigare riskerat pinsamma artiklar […]

Styrning av informationssäkerhet 22

Igår pratade vi lite om förvaltningssäkerhet och dess vikt kopplat till vårt informationssäkerhets-arbete. Idag tänkte vi gå in på det […]

Kritisk säkerhetskontroll 20

Angripare utnyttjar ofta de hål som finns i miljöer kopplat till tidsluckor mellan sårbarhet och installation av uppdateringar eller där […]