Tankar kring konsekvensbedömningar

Att genomföra en konsekvensbedömning är inte alltid ett rättsligt krav för behandling av personuppgifter, men Datainspektionen kan komma att be […]

Dataskyddsförordningen fastslagen

Dataskyddsförordningen fastslagen

Den nya EU-lagen kallad Dataskyddsförordningen, eller på engelska General Data Protection Regulation (GDPR) blev just fastslagen och godkänd i Europaparlamentets […]