Kritisk säkerhetskontroll 18

I de allra flesta angrepp så nyttjar angripare kända sårbarheter i applikationer och system. Detta gör att vi måste säkerställa […]

Dataskyddsförordningen fastslagen

Dataskyddsförordningen fastslagen

Den nya EU-lagen kallad Dataskyddsförordningen, eller på engelska General Data Protection Regulation (GDPR) blev just fastslagen och godkänd i Europaparlamentets […]

Kritisk säkerhetskontroll 17

Det är lätt att tro att vi kan hantera vår IT-säkerhet genom att slänga teknik på frågan. Undersökningar visar dock […]

Kritisk säkerhetskontroll 16

För en angripare av våra IT-miljöer är ett av de första stegen att säkerställa ett fotfäste i miljön genom att […]

Kritisk säkerhetskontroll 15

I takt med att vi anammar moderna arbetssätt blir vi alltmer beroende av våra mobila enheter och behovet av trådlös […]

Kritisk säkerhetskontroll 14

För att skydda våra mest kritiska och känsliga tillgångar är det viktigt att identifiera och separera dessa från övrig mindre […]