Kritisk säkerhetskontroll 13

I takt med intåget av molntjänster och BYOD så har vår lokala säkerhetsgräns börjat suddas ut. Vi kan inte längre […]

Kritisk säkerhetskontroll 12

De flesta attacker mot våra IT-miljöer sker idag över Internet genom vårt DMZ och in på våra interna nätverk. Åtkomsten […]

Kritisk säkerhetskontroll 11

Ett populärt mål för angrepp är våra nätverksenheter som switchar och routrar, som t.ex. SYNful knock-attacken mot Cisco-enheter visar. Detta […]

Kritisk säkerhetskontroll 10

Med ransomware som ett av de vanligast förekommande angreppsmetoderna mot företag idag så blir säkerhetskopiering ett av de viktigaste verktygen […]

Kritisk säkerhetskontroll 9

En väg in på våra system är över nätverket via portar, protokoll och lyssnande tjänster. För att minimera våra angreppsytor […]