DevOps

På Addlevel har vi flertalet personer som aktivt jobbar som fullstackutvecklare men som kommer ifrån en infrastrukturbakgrund, detta ligger till grunden för en genuint god förståelse för hur arbetssätt som DevOps fungerar i praktiken. Vi arbetar själva enligt en agil modell rörande våra interna utvecklingsprojekt och kan stötta er som organisation med utvecklarkompetens i projekt, eller hjälpa er att komma igång med applikationslivscykelhantering med tillhörande processer för tester och kontinuerliga kodbyggen samt versionssläpp till olika miljöer (CI/CD).
Områden som vi aktivt jobbar med inkluderar:

C#, JavaScript och olika ramverk (som exempelvis Angular), HTML5/CSS, SQL, PowerShell men även infrastrukturhantering och automatisering via molntjänster som Azure med bl.a. docker och verktyg som Operations Mangement Suite.

Vi gedigen erfarenhet av Cloud Transformation-projekt och har under senare år byggt skräddarsydda integrationslösningar för kunder mot bl.a.

  • Azure
  • System Center
  • Office 365 / Exchange
  • Active Directory
  • M.m.

Våra utvecklare håller idag utbildningar och workshops för IT-proffs rörande kodhantering ihop med PowerShell och infrastruktur som kod (IaC), för att läsa mer om dessa erbjudanden klicka här:

Om Addlevel

Mer information

Namn
Telefon
E-post
Ämne
Meddelande