DevOps

På Addlevel har vi flertalet personer som aktivt jobbar som fullstackutvecklare men som kommer ifrån en infrastrukturbakgrund, vilket ligger till grunden för en genuint god förståelse för hur arbetssätt som DevOps fungerar i praktiken. Vi arbetar själva enligt en agil modell i våra interna utvecklingsprojekt och kan stötta er som organisation med utvecklarkompetens i projekt, eller hjälpa er att komma igång med applikationslivscykelhantering med tillhörande processer för tester och kontinuerliga kodbyggen samt versionssläpp till olika miljöer (CI/CD).
Områden som vi aktivt jobbar med inkluderar:

C#, JavaScript och olika ramverk (som exempelvis Angular), HTML5/CSS, SQL, PowerShell men även infrastrukturhantering och automatisering via molntjänster så som Microsoft Azure.

Vi har gedigen erfarenhet av Cloud Transformation-projekt, och har under senare år byggt skräddarsydda integrationslösningar för kunder mot bl.a.

  • Azure
  • System Center
  • Office 365 / Exchange
  • Active Directory
  • M.m.

Våra utvecklare håller idag utbildningar och workshops för både kodnära IT-proffs och seniora utvecklare i kodhantering ihop med PowerShell och infrastruktur som kod (IaC).

Om Addlevel

Mer information


Namn
Telefon
E-post
Ämne
Meddelande