Dataskyddsförordningen fastslagen

Frukostseminarium om GDPR med Synch

Arbetar du som bolagsjurist eller med intern revision och efterlevnad? Är du intresserad av en praktisk syn på hur företag skall hantera laga grund för behandling av personuppgifter och konsekvensbedömningar?

I sådana fall skall du komma på det frukostseminarium om GDPR som vi håller tillsammans med advokatbyrån Synch den 30:e Mars. Synchs jurister står för den juridiska expertisen och Addlevels Informationssäkerhetsstrateger står för den tekniska expertisen.

Antalet platser är begränsat och anmälan sker hos Synch via länken nedan!
Frukostseminarium om GDPR

Med vänliga hälsningar,

Posted in Addlevel, GDPR, Informationssäkerhet.