I ett hårdare klimat kring IT-säkerhet, där man varje vecka kan läsa i pressen om företag som förlorat information, frågar sig företag hur de skall kunna förbättra sin informationssäkerhet.

Informationssäkerhet

Addlevel har sedan starten 2008 alltid haft ett fokusområde kring säkerhet. Idag är vi strategiska informationssäkerhetsrådgivare åt några av Sveriges största och mest namnkunniga företag och myndigheter.
Det är vår övertygelse att säkerhet inte kommer i form av en produkt utan kräver en holistiskt syn på hela organisationen och IT-miljön.

Vi hjälper företag och myndigheter både genom rådgivning och strategiskt arbete men även genom granskningar och workshops samt i de fall olyckan är framme, även med incidentresponsledning, hantering och utredningar.

Våra Informationssäkerhetstjänster:

Paketerade styrdokument kring informationssäkerhet

Vi har nu paketerat flertalet styrdokument kring informationssäkerhet som organisationer enkelt kan anpassa till sina egna behov och strukturer. Dokumenten utgår från ISO 27002 och våra erfarenheter inom informationssäkerhetsarbete. Med dessa styrdokument som grund kan sedan organisationen mappa sina säkerhetskontroller på ett informerat och riskbaserat sätt.

 

Mer information

Namn
Telefon
E-post
Meddelande

Bloggposter kring Informationssäkerhet