Paketerade informationssäkerhetspolicys och riktlinjer

Vi har paketerat flertalet policys, riktlinjer samt styrdokument kring informationssäkerhet som organisationer enkelt kan anpassa till sina egna behov och strukturer.

Dokumenten utgår från ISO 27002 och våra erfarenheter inom informationssäkerhetsarbete.

Med dessa styrdokument som grund kan sedan organisationen mappa sina säkerhetskontroller på ett informerat och riskbaserat sätt.

Vill du veta mer kring våra paketerade policys och riktlinjer kontakta oss via formuläret.

Exempel på färdiga anpassningsbara policys:

  • Informationssäkerhetspolicy (övergripande)
  • Informationssäkerhetsriktlinjer (mer detaljerade)
  • Instruktion för användare
  • Instruktion för användande av mobila enheter

Mer information

Namn
Telefon
E-post
Meddelande