Dataskyddsombud som tjänst

Tjänsten syftar till att:

 • Tillhandahålla en funktion för att leverera dataskyddsombud till organisationer som inte önskar ha ett sådant i egen regi
 • Ge stöd för den egna organisationen i ämnet, för den som redan har ett eller som önskar stöttning till sitt befintliga dataskyddsombud
 • Möjliggöra för kunder att efterleva de krav som stipuleras i GDPR
 • Genom våra experter erbjuda en heltäckande funktion med expertkompetens inom cybersäkerhet, informationssäkerhet och juridik

Vi erbjuder:

 • Personligt namngivet dataskyddsombud
 • Löpande tillgång till en funktion bestående av experter inom cybersäkerhet, informationssäkerhet och juridik
 • Återkommande efterlevnadskontroll med rapportering gällande dataskyddet
 • Utbildning av personal i specifika frågor gällande dataskydd
 • Riskanalyser av dataskyddet
 • Konsekvensbedömningar gällande dataskydd då det föreligger hög risk vid behandling
 • Kommunikation med tillsynsmyndighet vid behov
 • Kommunikation med registrerade vid behov
Dataskyddsombud som tjänst

Omfattning

Tjänsten omfattar rådgivning för hela er verksamhet och samtliga system gällande dataskydd. Våra experter finns tillgängliga för er via en funktionsleverans.

Anmäl intresse för vår Dataskyddsombud som tjänst via formuläret.

Mer information

Namn
Telefon
E-post
Meddelande