Dataskyddsombud som tjänst

Denna tjänst syftar till att:

 • Tillhandahålla en funktion för att leverera dataskyddsombud till organisationer som inte önskar ha ett sådant i egen regi eller som önskar stöd för den egna organisationen i ämnet
 • Skapa skalfördelar för våra kunder både kring nyttjande men även erfarenhet hos funktionen
 • Möjliggöra för kunder att efterleva de krav som stipuleras i GDPR
 • Genom våra experter erbjuda en heltäckande funktion i termer av kompetens: Cyber-säkerhet, Informationssäkerhet och juridik

Leverabler:

 • Löpande tillgång till en funktion bestående av experter inom cybersäkerhet, informationssäkerhet och juridik
 • Återkommande efterlevnadskontroll med rapportering gällande dataskyddet
 • Utbildning av personal i specifika frågor gällande dataskydd
 • Riskanalyser av dataskyddet
 • Konsekvensbedömningar gällande dataskydd då det föreligger hög risk vid behandling
 • Kommunikation med tillsynsmyndighet vid behov
 • Kommunikation med registrerade vid behov
Dataskyddsombud som tjänst

Omfattning

Tjänsten omfattar rådgivning för hela Er verksamhet och samtliga system gällande dataskydd. Våra experter finns tillgängliga för Er via en funktionsleverans där ni som kund betalar en grundläggande avgift för tillgång till funktionen och sedan betalar löpande för nyttjande.

Anmäl intresse för vår Dataskyddsombud som tjänst via formuläret.

Mer information

Namn
Telefon
E-post
Meddelande