Informationssäkerhetsgranskning

Denna tjänst syftar till att:

  • Skapa en helhetsbild över nuläget av kundens informationssäkerhet
  • Identifiera eventuella gap mot önskat läge på organisatoriska och tekniska kontroller
  • Etablera en strategisk roadmap att kunna använda i styrning av verksamheten för att på effektivast möjligast sätt åtgärda de största informationssäkerhetsriskerna.

Leverabler:

  • En nulägesrapport levereras och presenteras på en avrapportering innehållande det kompletta resultatet av arbetet i form av en åtgärdslista sorterad utifrån prioritet och risk.
  • En för Kunden anpassad roadmap med eventuella lösningsförslag och tillhörande aktiviteter, för att hantera de största riskerna mot Kundens IT-miljö, baserat på nulägesrapporten och gemensam workshop. Roadmapen delas upp i två parallella kronologiska planer, en som hanterar tekniska åtgärder och en som hanterar organisatoriska åtgärder.

Omfattning

Tjänsten omfattar rådgivning för hela kundens verksamhet och samtliga system som ägs och/eller förvaltas av kunden.

Anmäl intresse för vår Informationssäkerhetsgranskning via formuläret.

Strategiska säkerhetsplaner

Mer information

Namn
Telefon
E-post
Meddelande