Kravarbete för Informationssäkerhet

Med dagens hotbilder är ett gediget kravarbete kring informations-säkerhet ett måste. Addlevels experter hjälper er igång med arbetet kring informationssäkerhet på ett strukturerat sätt.

Täcker era leverantörsavtal upp för GDPR eller säkerhetsskyddslagen?

Har ni klart för er vilka delar av er information som är lämpligt att lägga i molnet?

Har ni idag tydliga mätpunkter för uppföljning av IT-säkerhet?

I detta paketerade koncept hjälper vi er att definiera de krav ni behöver ställa på den egna organisationen och era olika samarbetspartners. Kraven ställs på både teknisk och organisatorisk nivå. Arbetet sker genom en serie workshops som utgår från vår modell för strategisk informationssäkerhet. Utkomsten blir ett underlag som ert företag kan använda vid upphandlingar och strategiskt arbete med informationssäkerhet.

Vår modell utgår från ISO 27002 samt Critical Security Controls och vår mångåriga erfarenhet som säkerhetskonsulter.

Anmäl intresse för Kravarbete för Informationssäkerhet via formuläret.

Fasttrack kring kravarbete för Informationssäkerhet

Kravarbetet kommer att täcka upp följande områden:

  • Praktisk Informationssäkerhet
  • Daglig drift

- Livscykelhantering av informationstillgångar och enheter
- Fysisk säkerhet
- Driftssäkerhet
- Säker utveckling
- System inköp
- Kontinuitetshantering

  • Organisation

- Policies
- Organisatorisk struktur
- Säkerhet kring anställda
- Leverantörshantering
- Efterlevnad
- Riskhantering

Mer information


Namn
Telefon
E-post
Meddelande