Operations Management Suite Startup

En best practices installation, snabbt och säkert.

Tekniska implementationer handlar inte bara om att välja rätt verktyg för verksamheten och dess behov. Det handlar lika mycket om att implementera det på rätt sätt med en design som sedan stödjer förvaltningen av verktyget.

Addlevels Startup-tjänster syftar just till att hjälpa kunder att på ett effektivt sätt komma igång med deras tekniska implementationer. Med Addlevels långa erfarenhet hjälper vi er med designen och konfigurerar upp er miljö för hantering genom Operations Management Suite baserat på era behov och best practices. Vi både förklarar lösningens möjligheter och hjälper er att komma igång på ett
effektivt sätt.

Ta tillsammans med Addlevels experter del av unika erfarenheter från Sveriges största installationer, konfigurationer och integrationer inom offentlig och privat sektor.

Anmäl intresse för Operations Management Suite Startup via formuläret.

OMS Startup

I samband med installationen kan vi hjälpa till med följande områden:

  • Insamling samt analys av loggar
  • Automatisering för systemhantering
  • Säkerhetskopiering och återställning genom Microsoft Azure
  • Utökat säkerhetsskydd i hybrid-miljöer
  • Integration med System Center
  • Dokumentation
  • Genomgång samt överlämning

Med vårt koncept Operations Management Suite Startup får insikt i er miljö oavsett om den beffiner sig on-premise eller i molnet.

Mer information

Namn
Telefon
E-post
Meddelande