Workshop GDPR - EU's dataskyddsförordning

Hinner ni upptäcka och rapportera in att ni blivit drabbade av dataläckage inom 72 timmar?

Klarar era system av att på kunds begäran både rapportera i läslig form vilken information ni har om dem samt selektivt radera delar av denna information?

Är era system designade från grunden med hänsyn till säkerhet och integritet?

Klarar er företagskoncern av ett vite på 2% av global omsättning?

Lyssna till våra experter i informationssäkerhet som har dykt ned i den nya lagen under åren som den växt fram, och ta del av deras råd kring hur ni som företag bör arbeta för att möta kraven i GDPR.

Anmäl intresse för vår Workshop Workshop EU's dataskyddsförordning via formuläret.

Workshop EU's dataskyddsförordning

Ett axplock ur agendan:

  • Principerna om inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd som standard
  • Rätten till radering och dess påverkan på system
  • Påverkan på säkerhet i samband med behandlingen av uppgifter
  • Anmälan av personuppgiftsbrott till tillsynsmyndigheten
  • Obligatorisk konsekvensbedömning avseende uppgiftsskydd
  • Dataskyddsombud
  • Administrativa påföljder
  • Registrerades rätt till att kräva ersättning

Mer information


Namn
Telefon
E-post
Meddelande