Workshop i Strategisk Informationssäkerhet

För att kunna skydda organisationen mot angrepp och undvika de höga viten som kan komma att drabba företag vid informationsläckage, behöver vi börja ställa rätt sorts frågor.

Hur många minuter tar det innan ni får larm när en okänd enhet anslutits till nätverket?
Upptäcker ni när, och hur, era företagshemligheter och persondata läcker ut ur organisationens system?

Vår modell för strategisk informationssäkerhet hjälper företag att både nå verklig effekt i sitt säkerhetsarbete och att möta de nya hårda lagkraven som bland annat innebär informationsplikt vid förlust av persondata.

Under en intensiv workshop går vi igenom kritiska säkerhetskontroller för ett effektivt informationssäkerhetsskydd, vilka synergieffekter det ger med minskade förvaltningskostnader, och hur detta kan användas i kravarbete i upphandlingar eller i utvärdering av molntjänster.

Anmäl intresse för vår Workshop Strategisk Informationssäkerhet via formuläret.

Workshop i Strategisk Informationssäkerhet

Ett axplock ur agendan:

  • Övergripande om EUs dataskyddsförordning
  • Kritiska säkerhetskontroller – använd bevisat effektiva skyddsmekanismer
  • Prioritering – vad ger störst riskbegränsning och skydd
  • Mätpunkter – vad behövs för att ledningen skall kunna följa upp målen
  • Validering av säkerhet – mät effektivitet för att kunna prioritera
  • Automatisering – automatisera skydd och mätmetoder

Mer information


Namn
Telefon
E-post
Meddelande