Mastering System Center 2012 R2 Service Manager with Orchestrator

AddLevels System Center-team lär dig att installera System Center Service Manager 2012 R2 (SCSM) och System Center Orchestrator 2012 R2 för att bygga en heltäckande IT Service Management-lösning.

Under den labb-baserade utbildningen visar vi några av de vanligaste tjänsterna som IT-organisationer etablerar i sin tjänstekatalog och går igenom hur ITIL och MOF omvandlas till praktiskt införande. Tillsammans går vi igenom metoder och processer och som ger dig förståelse för skillnader mellan Service Manager 2012 R2 och Orchestrator 2012 R2 samt hur dessa fungerar tillsammans.

Vi går bland annat igenom:

• Vad är ITIL och MOF hur behöver man förhålla sig till dessa när man skapar IT-tjänster.
• Installation av System Center Service Manager 2012 R2
• Installation av System Center Orchestrator 2012 R2
• Konfiguration av systemen samt hur dessa samverkar.
• Etablering av tjänstekatalog med tillhörande rapporter för slutanvändare och mycket mer!

För att veta mer eller boka din plats här.

Posted in System Center, Utbildning.