Microsoft Inspire 2018

Årets event för Microsofts partners hölls i ett stekhett Las Vegas. Sammanlagt samlades runt 50 000 personer, både från Microsoft och från partners för att mötas och prata om affärer, utmaningar och möjligheter. Det centrala budskapet från Microsoft är att man nu bygger vidare på den stora förändring som skedde inom organisationen förra året. Den förändringen var den största på 10 år. I år handlar det om att skala ut affärerna än mer och tjänster som App Source och den nya Launchpad-portalen är bra exempel på detta.

Överlag så är det spännande att se hur digitaliseringen faktiskt börjar förändra alla framgångssagor som presenteras. Där det förr handlade om traditionell IT så handlar det nu istället om att tillsammans med verksamheten ta fram lösningar som driver affären framåt. Ett stort fokus läggs på kod och integrationer, de klassiska frågorna som att bygga datacenter eller installera om klienter lyser starkt med sin frånvaro. Till och med på mässgolvet är det få leverantörer som presenterar sådana lösningar. Är detta ett tecken på att vår bransch nu är så mogen att dessa smör och bröd-tjänster inte längre efterfrågas? Jag tror det, visst man kan argumentera för att de frågorna hör hemma på en annan konferens så som Ignite men det förändrar inte faktumet att det är till Inspire som beslutsfattare åker för att få veta vad de skall fokusera på. Så i Microsofts ögon är det i alla fall inget man längre lägger något större krut på. Det är bara stödjande tjänster, inte affärsdrivande tjänster. Med det sagt så vet jag att många organisationer och bolag fortfarande inte har koll på dessa smör och bröd funktioner.

Artificiell Intelligens och databearbetning är där Microsoft ser både nutiden och framtiden. De förutspår att de partners som idag inte har en egen kodavdelning inom kort kommer att ha det då det blir en förutsättning för att kunna fortsätta att leverera ett uppfattat och tidsenligt värde till kunderna.

Personligen tror jag att de har helt rätt i frågan dock med brasklappen att hela IT-branschen måste hjälpa kunderna att se de stora affärsfördelarna som digitaliseringen för med sig. En återkommande fråga är trots allt att många bolag fortfarande inte betraktar IT som en strategisk resurs inom bolaget. Oavsett om ett bolag hanterar försäljning av badbollar, investeringsverksamhet eller är en myndighet så kommer digitaliseringen att utgöra en avskiljare mellan de som blir framgångsrika eller omkörda.

Ett stort fokus lades även på att föra en dialog kring etik och AI, cybersäkerhet, GDPR och förtroende för Microsoft som varumärke. Framtiden och dess digitalisering kommer vare sig man vill det eller inte. Microsoft menar att det är ett av företagets mål att säkerställa att allt som levereras ifrån dem skall vara etiskt, genomtänkt och gynna mänskligheten. Bl.a. kom den digitala Genevekonventionen ånyo upp på agendan. Microsoft menar att det måste etableras en sådan för att säkerställa att stater inte utvecklar och använder cybervapen mot civila mål. Ett annat förslag rörde utvecklare och om man inte borde få svära en Hippokrates ed, på samma sätt som läkare, för att lova att inte göra ont i sitt yrke. Ett lite spännande förslag men föga troligt…

Företaget och myndigheters arbete med GDPR var även det högt på agendan och en av nyheterna som släpptes under veckan var att Microsoft tillsammans med Facebook, Google och Twitter nu startat ett öppet samarbete för att stödja dataportabilitet.

Digitaliseringen i stort diskuterades återkommande och den påverkan den har på samhället. All statistik säger det samma, fler och fler jobb digitaliseras men tyvärr utbildar sig inte människor därefter. Detta gör att de som utbildar sig för att jobba i den nya digitala världen får avsevärt bättre löner medans de som utbildar sig till mer traditionella jobb får sämre löner eller blir arbetslösa. Detta kommer att tillsammans med miljöfrågan bli en av de största utmaningarna för vårt samhälle.

Överlag erbjöd inte årets Inspire så värst mycket nytt för de av oss som redan tätt följer Microsoft. Det var ett år av finputsning på partnermodellen och tjänsterna. Men som alltid så är det spännande att få tillfället att knyta nya kontakter och träffa gamla bekanta!

Ha en fortsatt trevlig sommar!

Posted in Addlevel.