Om Addlevel.

Om Addlevel

Addlevel är en Stockholmsbaserad IT-byrå med fokus på informationssäkerhet och DevOps. Våra kunder är några av Sveriges största myndigheter och banker samt namnkunniga företag. Addlevel ingår i bolagsgruppen Wintel Group.

Om oss

Våra kunder

Läs gärna mer om några av våra uppdrag och kunder så som Försäkringskassan och Länsförsäkringar

Här kan du läsa mer om olika case som vi har jobbat med det senaste året.
Referenscase