Lika stor passion som vi har för tekniken, lika stor passion har vi för att göra IT säkrare, effektivare och inte minst att skapa en mer lönsam verksamhet för kunden. Våra konsulter pratar lika gärna processer, roadmaps och strategier likväl som komplexa tekniska lösningar.

Mårten Thomasson

Chief Executive Officer
+46 (0) 709 18 30 82
marten.thomasson@addlevel.se

Mats Hultgren
Informationssäkerhetsrådgivare
Hanna Ljung
Informationssäkerhetskonsult
Rehanna Gerleman
Jurist/Informationssäkerhetskonsult
Richard Ulfvin

Chief Technology Officer
+46 (0) 709 18 30 80
richard.ulfvin@addlevel.se

Jonas Lagerström
Seniorutvecklare
Marcus Kjell
Seniorutvecklare
Anders Månsson

Chief Operating Officer
+46 (0) 709 18 30 81
anders.mansson@addlevel.se

Peter Ericsson
Seniorkonsult
Niklas Österman
Operations Manager