Lika stor passion som vi har för tekniken, lika stor passion har vi för att göra IT säkrare, effektivare och inte minst att skapa en mer lönsam verksamhet för kunden. Våra konsulter pratar lika gärna processer, roadmaps och strategier som komplexa tekniska lösningar och juridiska frågeställningar.

Mårten Thomasson

Chief Executive Officer
+46 (0) 709 18 30 82
marten.thomasson@addlevel.se

Niklas Goude / Seniorutvecklare
Niklas Goude
Seniorutvecklare
Rehanna Gerleman
Jurist & Informationssäkerhetskonsult
Laurent Brun / Informationssäkerhetskonsult
Laurent Brun
Informationssäkerhetskonsult
Richard Ulfvin

Chief Technology Officer
+46 (0) 709 18 30 80
richard.ulfvin@addlevel.se

Jonas Lagerström
Seniorutvecklare
Marcus Kjell
Seniorutvecklare
Jens Hejneskog / Utvecklare
Jens Hejneskog
Juniorutvecklare
Anders Månsson

Chief Operating Officer
+46 (0) 709 18 30 81
anders.mansson@addlevel.se

Peter Ericsson
Seniorkonsult
Niklas Österman
Operations Manager