Hanna Ljung

Hanna Ljung / Informationssäkerhetskonsult

Informationssäkerhetskonsult

Hanna Ljung är Informationssäkerhetskonsult på Addlevel där hon arbetar med att stärka organisationers motståndskraft mot angrepp.
Hon har en bakgrund inom beteendevetenskap och kriminologi vilket tillför ett intressant perspektiv på informationssäkerhetsfrågor.

Hon är passionerad över att se sambandet mellan människan och teknologin för att på så sätt hitta den mänskliga vektorn när det kommer till informationssäkerhetsrisker.
Hon är även en stark förespråkare för utbildning av organisationers personal och ledningsgrupper.

Fokusområden:

  • Informationssäkerhet
  • Styrdokument och rutiner
  • ISO 27000

Senaste bloggposter