Jonas Lagerström

Jonas Lagerström

Seniorutvecklare

Jonas är en seniorutvecklare med bred teknisk erfarenhet, där han bl.a. varit verksam inom områden som nätverksadministration ända till applikationsförvaltning. I dagsläge jobbar Jonas i huvudsak med utveckling hos Addlevel och ansvarar för ALM. I denna roll besitter han goda kunskaper på CI/CD hantering med tillhörande integrationer och tjänster på Azure. Han har även djupa kunskaper på logganalys och felsökning, vilket har föranlett till att han delvis hjälper TrueSecs incident/respons team.