Mats Hultgren

Mats Hultgren

Informationssäkerhetsrådgivare

Mats Hultgren är Informationssäkerhetsrådgivare på Addlevel, och jobbar med säkerhetstekniska analyser och kravställningar, liksom ITSM som en del i processorienterad säkerhet.
Han har också djup erfarenhet kring att skriva och upprätta styrdokument och rutiner kring informationssäkerhet och IT-förvaltning. Mats är certifierad enligt ISC2 Certified Information Systems Security Professional (CISSP).

Med 20 års erfarenhet av arbete i företagsmiljöer som tekniker, lösningsarkitekt och strateg är han en av Sveriges mest erfarna experter på säkerhet i förvaltningsfrågor, strategiskt arbete och incidenthantering.

Mats erbjuder föreläsningar inom informationssäkerhet, IT Management och EUs kommande dataskyddsförordning

Fokusområden:

  • Informationssäkerhet
  • GDPR
  • Incident Management
  • Styrdokument och rutiner
  • IT-förvaltning
  • ISO 27000 och Critical Security Controls