Rehanna Gerleman

Rehanna Gerleman / Jurist & Informationssäkerhetskonsult

Jurist & Informationssäkerhetskonsult

Rehanna Gerleman är jurist och informationssäkerhetskonsult på Addlevel, och arbetar med säkerhetsanalyser och rådgivning. Hon upprättar styrdokument och rutiner för informationssäkerhet samt ger strategisk nationell såväl som internationell juridisk rådgivning ur ett informationssäkerhetsperspektiv.

Hon har en juristexamen från Uppsala Universitet och Katholieke Universiteit Leuven i Belgien, med huvudsaklig fördjupning i internationell rätt och statsrätt. Hon har en bred erfarenhet av den juridiska metoden och tillämpningen i praktiken då hon varit verksam i såväl privat som kommunal och statlig sektor, och har god förståelse för olika typer av förvaltning och kultur. Hon har erfarenhet av domstolsprocesser i såväl brottmål som tvistemål och förvaltningsrätt, strategisk juridisk rådgivning och analys samt offentlig rätt.

Allt detta tillsammans med hennes studier i ekonomi och statsvetenskap gör att hon tillför ytterligare en dimension till Addlevels informationssäkerhetsarbete.

Fokusområden:

  • Informationssäkerhet
  • Avtal
  • EU-rätt
  • Internationell handel och konkurrensrätt
  • Immateriella rättigheter
  • Sekretess och företagshemligheter
  • Offentlig rätt
  • Styrdokument och rutiner
  • ISO 27000