AIM

På spåret med Azure.

Häromdagen satt jag på tåget och läste en artikel om Linux-administration, jag blev genast sugen att testa det jag läste om men hade ingen Linux-maskin tillgänglig. Däremot så hade jag min laptop med tillhörande 3G-anslutning. Vad göra?

Första tanken var att ladda ner en ISO-fil och installera en virtuell maskin i min laptop? Detta skulle lätt ta hela tågresan om inte ännu längre tid… då kom jag på att jag ju har ett konto i Windows Azure, detta borde jag ju kunna använda för att sätta upp en Linuxmaskin för att labba på. Som standard så finns det ju dessutom ett par mallar för Linuxdistributioner upplagda i Azure.

Sagt och gjort, jag startade konsollen för Windows Azure Powershell. Konsollen i min laptop är sedan tidigare konfigurerad mot mitt Azure-konto enligt följande bloggpost.

Jag skapade en ny service för min Linux-labb. Först så kontrollerade jag att servicenamnet inte redan existerade:
PS C:\> Test-AzureName -Service “LinuxLabb”

Sedan skapade jag själva tjänsten:
PS C:\> New-AzureService -ServiceName “LinuxLabb” -AffinityGroup “<AffinityGroup>”

Jag listade sedan tillgängliga platformsavbilder:
PS C:\> Get-AzureVMImage | select ImageName

Jag valde avbilden för Ubuntu och skapade servern med följande kommando:
PS C:\> New-AzureQuickVM -Linux -ServiceName “LinuxLabb” -Name “LinuxLabbVM” -ImageName “CANONICAL__Canonical-Ubuntu-12-04-amd64-server-20120528.1.3-en-us-30GB.vhd” -LinuxUser “<LinuxUser>” -Password “<Password>”

När maskinen skapats så måste den startas:
PS C:\> Start-AzureVM -ServiceName “LinuxLabb” -Name “LinuxLabbVM”

För att kunna ansluta till maskinen så måste jag få information om IP-address och portmappning:
PS C:\> Get-AzureVM -ServiceName “LinuxLabb” -Name “LinuxLabbVM” | Get-AzureEndpoint

LBSetName :
LocalPort : 22
Name : SSH
Port : 51997
Protocol : tcp
Vip : 168.63.43.217
ProbePath :
ProbePort : 0
ProbeProtocol :

Med ovanstående uppgifter kunde jag sedan ansluta till den nyskapade virtuella maskinen via SSH. Och det bästa av allt, jag fick tillgång till maskinen inom loppet av några minuter!

Med vänliga hälsningar (från tåget),

Roland Nilsson
Seniorkonsult

Posted in Azure, Blog, Drift.