Integritetspolicy (Privacy Policy)

Denna integritetspolicy gäller för Addlevel AB, organisationsnummer 556753-3988.

Innehåll:
Policy avseende integritet och marknadsföring
1. Allmänt
2. Personuppgiftsansvarig
3. När samlar vi in och behandlar dina personuppgifter?
4. Vilka personuppgifter behandlar vi?
5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
6. Laglig grund för Addlevels behandling av dina personuppgifter
7. Profilering
8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
10. Ändringar av Addlevels integritetspolicy
11. Dina rättigheter gällande personuppgifter sparade hos Addlevel
12. Cookies
13. Policy för hantering av e-postadresser
14. Kontaktuppgifter till Addlevel

Policy avseende integritet och marknadsföring

1. Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Addlevel AB, org. nr 556753-3988, Odengatan 81, 113 22 Stockholm, e-mail: info@addlevel.se, (”Addlevel”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Addlevel tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, kundserviceärenden och övrig kontakt med Addlevel, såsom besök på webbplats.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Addlevel är personuppgiftsansvarig för Addlevels behandling av dina personuppgifter. Vi ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När samlar vi in och behandlar dina personuppgifter?

3.1 När du besöker vår webbplats eller för att du ska kunna köpa våra tjänster, produkter, utbildningar, evenemangsbiljetter eller kontakta oss för information eller service samlar vi i vissa fall in personuppgifter om dig, enligt nedan:
3.2 Addlevel samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker Addlevels webbplatser, genomför ett köp på Addlevels webbplatser, använder dig av Addlevel support eller deltar på ett evenemang som Addlevel anordnar. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Addlevel och för att Addlevel ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.
3.3 Information som Addlevel samlar om dig är hur du interagerar med Addlevels webbplats, din inköpshistorik, vilka evenemang du deltagit i samt vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk.
3.4 Personuppgifterna lagras i våra CRM-, fakturerings-, epost- samt valt system för webbanalys.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi?

4.1 För dig som är kund till Addlevel
Addlevel samlar in och behandlar personuppgifter om dig i egenskap av kund som genomför ett köp av våra tjänster, produkter, evenemang eller utbildningar och använder våra tjänster och produkter:
● För- och efternamn
● E-post
● Telefonnummer
● Organisationsnummer
● Faktureringsadress
● Betalningsuppgifter
● Orderhistorik
● Yrkestitel
● Allergier (denna uppgift raderas ur register senast 7 dagar efter genomfört evenemang).

4.2 För dig som visat intresse genom att fylla i våra webbformulär
Addlevel samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig:
● För- och efternamn
● E-post
● Företag
● Yrkestitel
● Faktureringsadress
● Telefonnummer
● Intresseområde, dvs. vilka erbjudanden du intresserar dig för och vilka av våra evenemang du anmält dig till.

4.3 För dig som nyhetsbrevs-prenumerant
Addlevel samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig:
● För- och efternamn
● E-post
● Intresseområde
● Hur du interagerat med våra nyhetsbrev, information om vilka erbjudanden du intresserar dig för och vilka länkar du klickar på.

4.4 För dig som besöker vår webbplats
Addlevel samlar in och behandlar din IP-adress och din användning av Addlevels webbplatser. För att se hur användningen av webbplatserna spåras, se punkt 13 om Cookies. Den information vi samlar in för dig som besöker vår webbplats är:
● Vilka sidor som besöks
● Tid spenderad på vardera sida
● Vilka länkar du trycker på
● Vilken sida du gick ifrån när du kom till en ny
● Vilken webbläsare du använder

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Vi använder enbart de personuppgifter som är förenligt med det ursprungliga ändamålet för vilket de samlats in, såvida inte efterföljande samtycke har erhållits.

5.1 För dig som är kund till Addlevel
Addlevel behandlar dina personuppgifter i syfte att:
● Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom administration, bearbetning och genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.
● Administrera kundkontot för bokföring och fakturering
● Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, såsom att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
● Möjliggöra kommunikation med dig, lämna information, erbjudanden, evenemanginbjudningar och riktad marknadsföring per e-post, SMS och telefon avseende Addlevels produkter och tjänster samt be dig delta i frivilliga marknadsföringsundersökningar.
● Löpande kunna hantera kundrelation och tillhandahålla våra tjänster.
● Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev, på webben samt i sociala medier.
● Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
● Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
● Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner genom att:
o kunna kontakta dig vid uppkomna problem vid beställningar eller utförande av tjänster

5.2 För dig som nyhetsbrevs-prenumerant och visat intresse genom att fylla i våra webbforumlär
Addlevel behandlar dina personuppgifter i syfte att:
● Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
● Möjliggöra kommunikation med dig som specialerbjudanden, evenemangsinbjudningar och riktad marknadsföring per webb, e-post, SMS och sociala medier avseende Addlevels produkter och tjänster.
● Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev, på webben samt i sociala medier.
● Felsöka och optimera tekniken
Uppgifter kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar och statistik relaterat till visat intresse av Addlevels varor, tjänster och evenemang.

5.3 För dig som besöker vår webbplats
Addlevel behandlar dina personuppgifter i syfte att:
● Analysera hur du beter dig på vår webbplats, för att kunna göra förändringar i syfte att förbättra upplevelsen och användarvänligheten.
● Analysera kring vilka av våra sidor och tjänster/produkter som är mest intressanta för besökare.

6. Laglig grund för Addlevels behandling av dina personuppgifter

Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder som beskrivs nedan.

6.1 Uppfyllande av avtal: Om du är kund, behandlar Addlevel dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, för att genomföra bokningar, köp, förenkla administration och orderhistorik.

6.2 Samtycke: För uppgifter som samlas in via cookies och e-postadress lutar vi oss på samtycke som laglig grund. För e-postadress hämtas samtycke in genom att du måste acceptera vår integritetspolicy för att bli prenumerant. För cookies sker samtycke genom en pop up-banner som informerar om vår hantering av cookies.

6.3 Intresseavvägning: För att kunna skicka erbjudanden till dig om våra tjänster, produkter och evenemang samt för att göra begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på geografi eller kunskapsområde, baseras en liten del av behandling av personuppgifter på intresseavvägning. Addlevel behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning ex. allergier vid evenemang.

6.4 Rättslig förpliktelse: I vissa fall kan Addlevel ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Profilering

7.1 Addlevel kan behandla dina personuppgifter genom profilering. Om du är besökare, kund eller nyhetsbrevs-prenumerant analyseras information om
– hur du använder Addlevels webbplatser,
– vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden som du har varit intresserad av,
– vilka nyhetsbrev du interagerat med och evenemang du har anmält dig till
– uppgifter om inköp för att tillhandahålla personliga erbjudanden som vi tror passar dig
– för att bjuda in dig till evenemang vi tror att du skulle vilja gå på.

7.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa till oss på Addlevel + 46 8 10 40 00 eller genom att kontakta info@addlevel.se eller genom att skicka din begäran till Addlevel AB, Odengatan 81, 113 22 Stockholm. När vi mottagit din anmälan kommer vi utan onödigt dröjsmål upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

8.1 Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Addlevel kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav såsom bokföringslagen.

8.2 Gallringspolicy
Dina personuppgifter sparas i vårt CRM-, faktureringsverktyg samt dataanalysverktyg så länge du har köpt, interagerat eller visat intresse för Addlevel eller till dess att samtycke återkallas av kund, eller invändning inkommit mot behandling. Se punkt 12.
I vårt valda e-postsystem sparar vi uppgifter om våra kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Addlevel. Uppgifterna raderas därefter ur systemet.

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

9.1 Tredje part
Addlevel kan lämna ut uppgifter till tredje part, såsom Addlevels andra koncernbolag, samarbetspartners och leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Addlevel säljer aldrig personuppgifter till tredje part.
Tredje part som Addlevel tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att:
● sälja och marknadsföra Addlevels och koncernbolagens tjänster och produkter
● leverera tjänster med anknytning till Addlevels avtal med dig som kund

Dessa tredje parter inkluderar:
● Ekonomisystem (Visma) för fakturor och betalsystem
● Vår annonsbyrå (Pineberry)
● Övriga system: Hantering av säljkontakter i samarbetsverktyget Trello, eventregistreringar i Eventbrite och medlemsdata i UScreen (för vår tjänst LabCenter Play)
● Våra valda system för webbanalys (Google Analytics)
● Våra valda system för dataanalys (APSIS)
● Vårt webbhotell (Pigment)

9.2 För att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Addlevels rättsliga intressen eller upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem kan Addlevel lämna ut personuppgifter om nödvändigt.

9.3 Länder utanför EU/EES
Addlevel kan komma att överföra uppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Addlevels leverantör befinner sig där. Om uppgifter överförs utanför EU/EES, vidtar Addlevel åtgärder för att säkerställa att uppgifterna är skyddade och vidtar åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES

10. Ändringar av Addlevels integritetspolicy

Addlevel har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn och kommer då att göra en ny version tillgänglig på webbplatsen. Om ändringarna kräver ditt samtycke kommer detta att inhämtas innan ändringarna träder i kraft.

11. Dina rättigheter gällande personuppgifter sparade hos Addlevel

11.1 Addlevel ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

11.2 På din begäran eller på eget initiativ kan Addlevel korrigera, avidentifiera, radera eller komplettera personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

11.3 Du har rätt att begära:
● Tillgång till dina personuppgifter såsom registerutdrag eller kopia på dina personuppgifter.
● En gång per kalenderår har du rätt att erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamål för behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Även information om var uppgifterna har hämtats ifrån, förekomst av profilering samt förutsedd period under vilken uppgifterna lagras. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
● Rättelse av dina personuppgifter på din begäran.
● Radering av dina personuppgifter. Om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för som ex. lagkrav som gör att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.
● Begränsning av behandling om du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse.

11.4 Dataportabilitet. Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

11.5 Du har rätt att invända dig mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Då kommer Addlevel enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

11.6 Om du inte vill att Addlevel behandlar dina uppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att invända mot behandlingen genom att maila till info@addlevel.se. När vi mottagit din invändning upphör vi med att behandla personuppgifterna för dessa marknadsföringsändamål.

11.8 Du har rätt att skicka in klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

11.9 Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter när som helst, med omedelbar verkan och utan kostnad.
Gör detta genom att kontakta Addlevel per telefon + 46 8 10 40 00 eller genom att kontakta info@addlevel.se.

12. Cookies

12.1 Vad är cookies?
En cookie är en liten textfil som webbplatsen begär att få spara på din enhet eller dator för att känna igen dig nästa gång du besöker webbplatsen. Cookien används för att förbättra webbupplevelsen för dig som besökare. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.
Det finns två typer av cookies:
– Permanenta cookies som sparar en fil på din enhet för att du ska kunna använda webbplatsen och tillgå olika funktioner.
– Sessionsbaserade cookies som används när du besöker webben. Då skickas en sessionscookie mellan din dator och vår webbserver för att underlätta navigeringen. Cookien försvinner när du avslutar besöket.

För mer information om cookies, besök Post och Telestyrelsens webb.

12.2 Såhär använder vi cookies på vår webb
12.2.1 Webbplatsen använder permanenta cookies och sessionscookies i syfte att:
– Mäta och analysera besökarnas flöde och navigering på webbplatsen för att lära oss vad besökare uppskattar och använder våra webbtjänster
– Låta systemet känna igen återkommande användare för att göra upplevelsen så bra som möjligt för dig som besökare.
– Komma ihåg besökarens val av textstorlek på webbplatsen och automatiskt fylla i olika formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster för användaren och dess återbesök på våra webbplatser.

12.2.2 Om du accepterar s.k. sessionscookies kan du använda vår webbplats fullt ut.
12.2.3 Om du inte accepterar några cookies kan du inte använda vår webbplats fullt ut, utan du kan bara läsa information och titta på tjänster, se priser och relaterad information.

12.3 Analysverktyg för webbplats
Vi använder Google Analytics för att få skapa en bild av hur du som besökare använder webbplatsen. Följande cookies skapas när du besöker webben:

Permanenta cookies:
– __utma, skiljer på användare och sessioner/besök. Den uppdateras vid varje sidvisning och förfaller två år efter att den sätts eller senast uppdateras
– __utmz, mäter trafikkällor och navigering på webbplatsen (som exempelvis vilken sökmotor som användes för att nå webben). Den förfaller sex månader efter att den sätts eller senast uppdateras.

Sessionsbaserade cookies:
– __utmb, beräknar nya sessioner/besök. Den uppdateras vid varje sidvisning och förfaller 30 minuter efter att den sätts eller senast uppdateras.
– __utmc, används tillsammans med “__utmb” för att uträkna om ett nytt besök görs på webbplatsen (30 minuters inaktivitet räknas som ett nytt besök). Den förfaller när webbläsaren stängs ned.
– __utmt, beräknar webbplatshastigheten och förfaller 10 minuter efter det att den sätts.

Google Analytics (GA) Cookies
_ga Används av GA för att särskilja besökare, förfaller efter 2 år.
_gid Används av GA för att särskilja besökare, förfaller efter 24 timmar.
_gat Används av GA för att begränsa frekvensen av antal förfrågningar, förfaller efter 1 minut.
Informationen som skapas av dessa cookies, används i syfte att utvärdera besöksstatistik för att förbättra innehåll, navigation och webbstruktur. Läs om Googles sekretesspolicy här.

12.4 Ta bort lagring av cookies
Om du inte vill att cookies lagras på din dator kan du stänga av funktionen i webbläsarens inställningar. Inga cookies kommer att lagras, men observera att dina personliga inställningar försvinner. Läs om hur du tar bort cookies från webbläsare.
Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du använda ett tillägg till din webbläsare. Se Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
Rättsinformation: Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

13. Policy för hantering av e-postadresser

Vi hanterar din e-postadress enligt vår Integritetspolicy.
● Din e-postadress kommer inte att säljas, hyras ut eller på annat sätt göras tillgänglig för användning till ett annat företag som inte ingår i Addlevel AB eller dess koncernbolag.
● Alla e-postutskick görs med teknik som inte synliggör e-postadresser för andra prenumeranter.
● Vid beställning av e-postutskick såsom nyhetsbrev, samtycker du till att dina personuppgifter: e-post, företag, förnamn, efternamn, adress, mobil och yrkestitel, får lagras och användas inom Addlevel för löpande och riktad direktmarknadsföring.
● Uppgifter som lämnas genom att använda Addlevels digitala tjänster och erbjudanden, kan tillsammans med uppgifter som samlas in via dataanalysverktygen Google Analytics och Apsis Profile Cloud användas för att anpassa innehåll, tjänster, direktmarknadsföring och annonsering.
● I varje utskick har du som prenumerant möjlighet att avregistrera dig från framtida utskick och möjlighet att få personuppgifterna raderade från e-postsystemet.
● Samtycket är giltigt till dess du som prenumerant själv säger upp det. Återkalla samtycket genom att kontakta Addlevel på info@addlevel.se eller per telefon +46 8 10 40 00.

14. Kontaktuppgifter till Addlevel

Kontakta oss om du har frågor om Integritetspolicyn, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.
Addlevel
Odengatan 81
113 22 Stockholm
Tel: +46 8 10 40 00
info@addlevel.se

Dataskyddsombud:
Tel: +46 8 10 40 00
dataskydd@addlevel.se