Kunder och referenser.

Försäkringskassan

Försäkringskassan är en av Sveriges största statliga myndigheter. Deras uppgift är att administrera socialförsäkringen och se till att de svenska medborgarna får de ersättningar och bidrag de har rätt till.

Försäkringskassan betalar ut omkring 200 miljarder kronor per år och har cirka 13 400 anställda.

Tillsammans med Addlevel och nodeProtect hjälper Försäkringskassan till att skydda 9.000.000 svenskar.

Som en del i sitt pågående säkerhetsarbete nyttjar Försäkringskassan Addlevels produkt nodeProtect för att på ett hanterbart sätt logiskt segmentera sina nät.

Läs mer om våra uppdrag hos Försäkringskassan.

Länsförsäkringar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag i samverkan. Varje bolag ägs av sina sakförsäkringskunder och agerar på sin egen geografiska hemmaplan, nära sina kunder. Varje bolag äger i sin tur det gemensamma bolaget Länsförsäkringar AB med dotterbolag där verksamhet som passar bäst att drivas gemensamt har samlats. De 23 Länsförsäkringsbolagen har tillsammans 3,5 miljoner kunder.

Som leverantör av LFNet 3.0-projektet lade Addlevel grunden till en av Sveriges mest avancerade säkerhetslösningar.

Vi har en nära relation med Länsförsäkringar både inom bank och försäkring och har bland annat implementerat PKI och smarta kort samt Addlevels lösning för IPSec som skyddar företagssystem med logisk segmentering och rollbaserad åtkomstkontroll.

Läs mer om våra uppdrag hos Länsförsäkringar.

Referenscase

Läs mer om några av våra uppdrag här.
Beskrivningarna är anonymiserade på grund av uppdragens känsliga natur.