Försäkringskassan

Försäkringskassan

Försäkringskassan

Försäkringskassan är en av Sveriges största statliga myndigheter. Deras uppgift är att administrera socialförsäkringen och se till att de svenska medborgarna får de ersättningar och bidrag de har rätt till. Den svenska socialförsäkringen gäller alla som bor eller arbetar i Sverige. Försäkringskassan betalar ut omkring 200 miljarder kronor per år och har cirka 13 400 anställda. De handläggande kontoren och deras kundcenter och servicekontor finns i hela Sverige.

”Tillsammans med Addlevel och AIM hjälper Försäkringskassan till att skydda 9.000.000 svenskar!"
- Mårten Thomasson, Addlevel

Uppdrag

Som en del i sitt pågående säkerhetsarbete implementerar Försäkringskassan Addlevels AIM-lösning för att på ett hanterbart sätt logiskt segmentera sina nät.

Addlevel har utfört installation av "AIM – Addlevel Isolation Management" och installation av System Center Service Manager som AIM nyttjar.

Mer om Försäkringskassan.

Tjänster och projekt

  • Projekt Segmentering – Införande av vår produkt AIM - Addlevel Isolation Management

Fler referenserStiftelsen Victor Rydberg
Vi levererar Nätverk som tjänst till hela VRGs skolverksamhet.Försäkringskassan
En helhetslösning med arbetsplats, infrastruktur samt nätverk som tjänst.Länsförsäkringar
Flera uppdrag bl.a. segmentering, PKI och Configuration Manager.