Institutet för Framtidsstudier

Institutet för Framtidsstudier

Institutet för Framtidsstudier

Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse som främjar framtidsperspektiv i forskning och samhällsdebatt.

”AddLevel är flexibla och öppna för att hitta lösningar för våra behov.”
– Eva Koff, Administrativ chef

Uppdrag

Institutet för Framtidsstudier sökte en partner som hade hög kompetens inom infrastruktur tillsammans med en djup förståelse av säkerhet. Institutet kände att en partner till dem behöver både arbeta processorienterat och erbjuda standardiserade lösningar samtidigt som lösningarna behöver vara användarvänliga och i teknologins framkant. I AddLevel fann de en partner som uppfyller alla dessa behov.

Till Institutet för Framtidsstudier levererar AddLevel Arbetsplats, Infrastruktur samt Nätverk som tjänst. Vi tar ett helhetsansvar för allt som har med IT att göra hos dem. Genom detta erhåller de en flexibel, förutsägbar och driftssäker IT-miljö utan kostsamma investeringar men med en behovsstyrd lösning.

Mer om Institutet för Framtidsstudier.

Tjänster

  • Arbetsplats som tjänst
  • Infrastruktur som tjänst
  • Nätverk som tjänst

Fler referenserStiftelsen Victor Rydberg
Vi levererar Nätverk som tjänst till hela VRGs skolverksamhet.Försäkringskassan
Införande av AIM för att hanterbart och säkert införa segmenteringLänsförsäkringar
Flera uppdrag bl.a. segmentering, PKI och Configuration Manager.