Länsförsäkringar

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag i samverkan. Varje bolag ägs av sina sakförsäkringskunder och agerar på sin egen geografiska hemmaplan, nära sina kunder. Varje bolag äger i sin tur det gemensamma bolaget Länsförsäkringar AB med dotterbolag där verksamhet som passar bäst att drivas gemensamt har samlats. De 23 Länsförsäkringsbolagen har tillsammans 3,5 miljoner kunder.

Uppdrag

Som leverantör av LFNet 3.0-projektet lade AddLevel grunden till en av Sveriges mest avancerade säkerhetslösningar.

Mer om Länsförsäkringar.

Tjänster och projekt

  • PKI – Implementation av Länsförsäkringsgruppens gemensamma Public Key Infrastructure.
  • IPSec – Länsförsäkringar implementerade AddLevels lösning för IPSec och skyddar företagssystem med logisk segmentering och rollbaserad åtkomstkontroll.
  • Smarta Kort – Implementation av Länsförsäkringsgruppens gemensamma lösning för smarta kort.
  • System Center Configuration Manager – Implementation av Länsförsäkringsgruppens gemensamma hantering av klientinstallation, uppdateringshantering och efterlevnadskontroll.

Fler referenserStiftelsen Victor Rydberg
Vi levererar Nätverk som tjänst till hela VRGs skolverksamhet.Institutet för Framtidsstudier
En helhetslösning med arbetsplats, infrastruktur samt nätverk som tjänst.Försäkringskassan
Införande av AIM för att hanterbart och säkert införa segmentering.