Stiftelsen Victor Rydberg

Stiftelsen Victor Rydberg

Stiftelsen Victor Rydberg

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor består av fem skolor med c:a 2000 elever och 150 talet lärare. Stiftelsens vision är att leda utvecklingen inom den svenska skolan och att bidra till att kvaliteten på den i stort förbättras. Stiftelsens skolor ska vara föregångare på skolans alla områden. Pedagogisk utveckling är ett högt prioriterat område i stiftelsens skolor, där många pedagogiska utvecklingsprojekt ägt rum som, efter att de utvärderats, sedan resulterat i nya arbetssätt. Skolorna ligger långt framme när det gäller att utnyttja alla de möjligheter som IKT erbjuder för individualisering och motivation.

”Addlevel är en mycket kompetent och snabbfotad partner till oss. Deras stöd och kunnande har varit ovärderligt i vår ambition att ligga i absoluta framkanten när det gäller IKT (informations- och kommunikations-teknologi) i skolan.”
- Lars Lingman, Utvecklingsledare

Uppdrag

AddLevel levererar hela nätverksinfrastrukturen som tjänst till Viktor Rydbergs skolor. Då samtliga elever skall kunna konsumera strömmande media över det trådlösa nätet ställs höga krav på kvalité, driftssäkerhet och kapacitet på nätverket som bärare.

Som ett resultat av dessa krav erbjuder Viktor Rydbergs skolor idag via AddLevels tjänst en av världens mest avancerade lösningar för trådlös kommunikation.

Mer om Stiftelsen Victor Rydberg.

Tjänster

  • Nätverk som tjänst

Fler referenserInstitutet för Framtidsstudier
En helhetslösning med arbetsplats, infrastruktur samt nätverk som tjänst.Försäkringskassan
Införande av AIM för att hanterbart och säkert införa segmenteringLänsförsäkringar
Flera uppdrag bl.a. segmentering, PKI och Configuration Manager.