AIM

Sätta Full-MailboxPermission på en resurslåda i Office365

Jag hittade ett Powershell-script på som på ett snyggt och enkelt sätt modifierar behörigheter på en resursmailbox för användare i Office365.

Vi har tidigare här på bloggen haft ett liknade inlägg, för att sätta behörighet för en resursmailbox, men då var det för BPOS.

Det snygga med detta script är den skapar en konsol som underlättar din administration av behörigheter.

Gör så här:

1. Kopiera och kör scriptet i din Powershell konsol. Scriptet körs och du får upp nedan ruta där du får fylla i följande.

2. Credential for Connecting Office365:
User Name = administratörs kontot för din domän.
Password = administratörs lösenord.

3. Parameters:
Mailbox Filter = filter för de mailboxar du vill ändra behörighet på. Du kan även använda andra kommandon som exempel “Alias -like” “alias    du vill filtrera på”.

User (Alias) = fyller du i användaren som du vill lägga till eller ta bort behörighet på

Access Rights = välj, vilken behörighet du vill lägga till eller ta bort.

4. Operation – Välj om du vill Lägga till eller ta bort mailbox behörigheter. Om du kryssar i rutan “-Whatif” så kommer endast resultatet av    scriptet att visas i powershell-consolen utan att ha körts.

Med vänliga hälsningar,

Anders Dahlberg

Posted in Blog, Office 365.