Spårbarhetsworkshop

Workshopen utgår ifrån att identifiera nödvändiga loggkällor för att hantera följande scenarion:

  • Utreda dataläckage
  • Effektiv Incidentrespons
  • Proaktiv övervakning/early detection

Innehåll:

  • Scenarion kopplat till spårbarhets- och analysperspektiv
  • Klassificering och retentiontider
  • Loggkällor och auditnivåer
  • Identifiering av High Value Assets och Targets
  • Processer och rutiner för förvaltning
  • Analys med verktyg som ELK eller Microsoft OMS.

Omfattning

Workshopen omfattar rådgivning för hela kundens verksamhet och samtliga system som ägs och/eller förvaltas av kunden.

Anmäl intresse för vår Spårbarhetsworkshop via formuläret.

Spårbarhetsworkshop

Mer information

Namn
Telefon
E-post
Meddelande