Addlevel på Techdays Sweden 2015

Titta på “Strategisk Cybersäkerhet!” från Techdays

Enligt den senaste rapporten från Verizon har företag över hela världen förlorat c:a 3,6 miljarder kronor det senaste året på grund av informationsrelaterad brottslighet. I 60% av fallen klarar brottslingarna av att etablera sig i målmiljöerna på minuter. 99.9% av alla sårbarheter som användes för att ta sig in i system har vart publikt kända i över ett år.

Hur skall vi då skydda vår information, våra användare och våra företag? Följ med AddLevels säkerhetsteam på en session som tar upp hur vi bör förbereda oss både tekniskt och organisatoriskt för att hindra angrepp och göra oss redo för den dagen vi blir drabbade. Sessionen tar upp ämnen såsom: Critical Security Controls, ISO 27000, Riskhantering, Outsourcing och Incidenthantering, Strategisk Cybersäkerhet.

Länkar vi hänvisar till i föreläsningen:
https://www.addlevel.se/it-sakerhet/
https://www.addlevel.se/sakerhetskontroller-som-ger-verklig-effekt/
http://labcenter.se/workshop

Talare:

Mårten Thomasson, Addlevel
Mats Hultgren, Addlevel

Posted in Addlevel, Blog, CSC, Nyheter, Security, Utbildning, Windows 10.